【HUC99】ล็อตเตอรี่เดือน พ.ค. คืนเงินฝากทุกวัน 200%

【HUC99】ล็อตเตอรี่เดือน พ.ค. คืนเงินฝากทุกวัน 200%
2021/05/01 ~ 2021/05/31
ลูกค้าที่ร่วมโปรโมชั่น : สมาชิกทั้งหมด
โปรโมชั่นค่ายเกมส์ :

คำอธิบายกิจกรรม:

ไปที่ เวบไซต์ HUC99 ศูนย์สมาชิก>>ฝาก ถอน>>ประวัติการฝาก  ตรวจสอบจากตัวเลขของหมายเลขธุรกรรมในการถูกรางวัล 

หมายเลขที่ถูกรางวัลเป็นหมายเลขที่ตรงกับ “รางวัลที่ 1” ของสลากกินแบ่งรัฐบาล จะออกรางวัลทุกวันที่ 1 และ 16 ในแต่ละเดือน

การตรวจรางวัล:

การออกรางวัลสลากกินแบ่งประจำวันที่ 1 พ.ค. ใช้ตรวจรางวัลของหมายเลขการทำธุรกรรมในวันที่ 1-15 พ.ค. 23.59 น. และจะทำการแจกรางวัลทุกวัน   

การออกรางวัลสลากกินแบ่งประจำวันที่ 16 พ.ค. ใช้ตรวจรางวัลของหมายเลขการทำธุรกรรมในวันที่ 16-31 พ.ค. 23.59 น. และจะทำการแจกรางวัลทุกวัน  

 ** ในแต่ละวัน สมาชิกแต่ละท่านจะได้รับรางวัลในรายการที่ได้รับจำนวนเงินสูงสุด 1 รางวัลเท่านั้น

พ.ค. ประกาศผลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่:

501272

การแจกรางวัล:

หมายเลขธุรกรรมการฝาก 3 ตัวท้ายตรงกับ 3 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ได้รับโบนัส 50% ของยอดฝากหมายเลขรายการที่ถูกรางวัล
หมายเลขธุรกรรมการฝาก 4 ตัวท้ายตรงกับ 4 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ได้รับโบนัส 80% ของยอดฝากหมายเลขรายการที่ถูกรางวัล
หมายเลขธุรกรรมการฝาก 5 ตัวท้ายตรงกับ 5 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 ได้รับโบนัส 100% ของยอดฝากหมายเลขรายการที่ถูกรางวัล
หมายเลขธุรกรรมการฝาก 6 ตัวท้ายตรงกับรางวัลที่ 1 ได้รับโบนัส 200% ของยอดฝากหมายเลขรายการที่ถูกรางวัล

เงื่อนไข:

1. เวลากิจกรรมตั้งแต่ 01/05- 31/05/2021 เวลา 23.59 น.

2. สมาชิกสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น 1 ครั้งต่อวัน

3. รางวัลจะทำการแจกในวันถัดไปก่อน  20.00 น. ของทุกวัน

4. ยอดเทิร์น1เท่า  ไม่จำกัดยอดถอน  ไม่จำกัดค่ายเกม

**วิธีรับโบนัส(ศูนย์สมาชิก>>แจ้งเตือน>>การแจ้งเตือนรางวัล>>กดรับ)

***วิธีตรวจสอบบันทึกโบนัส(ศูนย์สมาชิก>>โปรโมชั่น>>ประวัติ)

ข้อกำหนด:

1. โปรโมชั่นจำกัดจำนวน 1บัญชีต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีธนาคาร IP หากใช้โปรโมชั่นซ้ำ HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยกเลิกโปรโมชั่นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top