【HUC99】ISB Festival Lebaran 2021!

【HUC99】ISB Festival Lebaran 2021!
ISB Festival Lebaran 2021!
2021/05/05 ~ 2021/05/26

ลูกค้าที่ร่วมโปรโมชั่น : สมาชิกทั้งหมด
โปรโมชั่นค่ายเกมส์ :ISB
1.ระยะเวลาโปรโมชั ่น

  • วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:00 น. ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:59 น.
  • วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:00 น. ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:59 น.
  • วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:00 น. ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:59 น.

2.เฉพาะเดิมพัน “เงินจริง” ผ่านคอมพิวเตอร์/มือถือ/แอพพลิเคชั่น ในเกมที่ก าหนด
3.สะสมคะแนนจากเกมที่ก าหนด ดังนี้:

5.ในกรณีผู้เล่นมีคะแนนเท่ากัน ผู้เล่นที่ท าคะแนนถึงก่อน จะได้ถูกจัดอันดับในตารางคะแนนก่อน

และรับรางวัลตามอันดับคะแนน

6.ประกาศผลผู้ชนะ ภายใน 24 ชั ่วโมง หลังจากจบโปรโมชั่นแต่ละรอบ

7.โปรโมชั่นนี้ มีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 350,000 บาท เงินรางวัลจะถูกแบ่งให้ผู้เล่น 350 ท่านแรก

ตามตารางอันดับโบนัสของผู้ชนะ

8.iSoftBet ขอสงวนสทิ ธ์ิในการเปลี่ยนแปลง ระงับชั่วคราว หรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ ได้ตลอดเวลา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top